Zprostředkování zaměstnání

 

Všem účastníkům projektu budou poskytovány služby v oblasti zprostředkování zaměstnání. Žadatel trvale monitoruje požadavky zaměstnavatelů v kraji Vysočina. Cílem je vytvořit a neustále rozšiřovat databázi vhodných zaměstnavatelů pro podporu vytváření nových pracovních míst a monitorovat nabídky volných pracovních míst (na Portálu MPSV, na ostatních pracovních serverech, v agenturách práce a personálních agenturách, v tisku apod.) k umístění účastníků na volná pracovní místa. Současně s tím jsou monitorovány požadavky na tato pracovní místa s ohledem na profesní způsobilost. Zaměstnavatele v kraji Vysočina jsou informováni o možnosti získání mzdového příspěvku na nově vytvořená pracovní místa a pracovní místa vyhrazená. Pro konkrétní zájemce zajistíme vyplnění a předání potřebných dokumentů na příslušně místní kontaktní místo úřadu práce.

 

V průběhu projektu bude vytvořeno 16 nových pracovních míst, která budou podpořena finanční příspěvkem až do výše 100 % mzdových nákladů (tj.hrubá mzda + zákonné odvody zdravotního a sociálního pojištění hrazené zaměstnavatelem za své zaměstnance) na dané pracovní místo, nejvýše do částky 13.000,- na 6 měsíců. Poskytování příspěvku se bude vždy řídit podle aktuálních verzí příruček tzv. Desatera OP LZZ. Účastníkům projektu je dále poskytována pomoc při získání pracovního uplatnění na volných pracovních pozicích (s uplatněním poznatků a zkušeností z absolvovaného rekvalifikačního kurzu).