Motivační kurz se základy finanční gramotnosti

 

 Jedná se o motivační kurz doplněný o téma "Základy finanční gramotnosti". Finanční gramotnost je dlouhodobě společensky opomíjeným tématem. Přesto však malá orientace v této problematice způsobuje řadu špatných finančních rozhodnutí, jejímž následkům poté musíme čelit po mnoho let. Následky těchto špatných rozhodnutí často snižují kvalitu života jak po materiální stránce, tak i psychické. Z tohoto důvodu je nutností toto téma zařadit mezi základní oblasti vzdělávání.

 

 

Motivační kurz se základy finanční gramotnosti je určen všem účastníků projektu, kteří absolvují bilanční diagnostiku. Účelem tohoto kurzu je motivovat účastníky k dalšímu vzdělávání, vstupu na trh práce a také je seznámit se základy finanční gramotnosti. Nedostatečná finanční gramotnost je jednou z příčin zadlužování obyvatelstva. Vzdělávání v oblasti finanční gramotnosti může tento neblahý trend pozitivně ovlivnit. Účastníci projektu budou seznámeni se zásadami hospodaření s penězi tak, aby v co největší míře předešli nezamýšleným dopadům nesprávných rozhodnutí v oblasti osobních a rodinných financí.

Obsahem motivačního kurzu budou především tato témata:

- Sebepoznání (slabé a silné stránky, charakter, temperament)

- Jednání a vystupování, komunikační dovednosti (verbální a neverbální komunikace)

- Pracovní příležitosti, pracovní pohovor (praktické nácviky pracovního pohovoru)

- Zvládání stresových situací, odpočinek, relaxace

- Zákoník práce (vznik a zánik pracovního poměru, pracovní doba, dovolená, dočasná pracovní neschopnost)

- Základy finanční gramotnosti (osobní příjmy a výdaje, výdaje domácnosti, úspory, financování pomocí spotřebních úvěrů a půjček, dluhové povinnosti)