Sociálně-právní poradenství

 

Účelem poradenství je řešit případné problémy, které by mohly negativně ovlivňovat vstup účastníka projektu na trh práce a setrvání na získané pracovní pozici. Poradenství v sociální oblasti je zaměřeno na oblast mezilidských vztahů, rovných příležitostí, zvládání životních rozhodnutí a vypořádání se s psychickými potížemi. Poradenství bude poskytovat odborný pracovník vždy po předchozí domluvě s účastníkem projektu.

 

Účelem tohoto poradenství je napomáhat účastníků projektu aktivně řešit existující nebo nově vznikající problémy, které by mohly ohrožovat jejich vzdělávání a vstup na trh práce. Prostřednictvím poradenství v sociální oblasti budou řešeny problémy účastníků, které souvisí s jejich osobním životem (s jejich osobností). Řešeny mohou být např. tyto otázky:

- mezilidské vztahy (např. s rodiči, s přítelem/kyní, s osobami blízkými, spolupracovníky, apod.)

- rovné příležitosti (např. diskriminace, znevýhodnění, šikana, apod.)

- zvládání důležitých životních rozhodnutí (v osobním i pracovním životě)

- psychické potíže související se vzděláváním a vstupem na trh práce

 

Prostřednictvím poradenství v oblasti "zaměstnání" budou řešeny otázky související se vstupem na trh práce a s dlouhodobým uplatněním se na trhu práce. Řešeny mohu být např. tyto otázky:

- otázky požadovaného vzdělání nebo profesní způsobilosti (ve vztahu k výkonu konkrétní pracovní profese)

- zákoník práce (poradenství ke skutečnostem vyplývajícím z tohoto zákona)

- pracovní nabídky (pomoc při filtraci nabídek, spolupráce na oslovení zaměstnavatele, apod.)