Bilanční diagnostika

Bilanční diagnostika je typ poradenské činnosti vedoucí k profesní orientaci klienta. Poskytuje komplexní zhodnocení schopností a možností člověka vzhledem k jeho perspektivnímu uplatnění na trhu práce. Vychází z vyhodnocení osobnostních dispozic klienta, dosaženého vzdělání, osobních a pracovních zkušeností, zdravotního stavu, a představ o profesním růstu klienta, ovlivňovaných reálnými možnostmi trhu práce. Cílem bilanční diagnostiky je nasměrovat klienta na takové vzdělání nebo pracovní činnost, která je vzhledem k jeho schopnostem a možnostem optimální a dosažitelná.

 

V rámci bilanční diagnostiky budou poskytovány tyto služby:

- profesní orientace

- pomoc při volbě povolání, činnosti vhodné pro zahájení podnikání

- psychologická poradensko-metodická pomoc při řešení individuálních problémů

- diagnostický přístup ke klientům z ÚP se snahou zpracovat návrh "kariérového plánu"

- psychologická intervence