Cílová skupina

 

Projekt je určen pro osoby do 25 let věku se základním vzděláním.

Tyto osoby jsou nejvíce znevýhodněny stupněm dosaženého vzdělání a z pohledu uplatnění se na trhu práce postrádají zaměstnavatelé jakoukoliv formu profesního vzdělání ve vazbě na určitou profesi či pracovní pozici. Tento handicap však nelze vzhledem k relativně nízkému věku nahradit odpovídající pracovní praxí. Velice často se jedná o první vstup na trh práce.

 

 

Projektu se mohou zúčastnit tyto osoby:

- uchazeči o zaměstnání

- zájemci o zaměstnání

- znevýhodněné skupiny na trhu práce (zejména fyzické osoby se zdravotním postižením; fyzické osoby do 25 let věku; absolventi vysokých škol po dobu 2 let po úspěšném ukončení studia, nejdéle však do 30 let věku; těhotné ženy, kojící ženy a matky do devátého měsíce po porodu; fyzické osoby pečující o dítě do 15 let věku; fyzické osoby starší 50 let věku; fyzické osoby, které jsou vedeny v evidenci uchazečů o zaměstnání déle než 6 měsíců; fyzické osoby, které potřebují zvláštní pomoc atd.)

- zaměstnanci veřejného sektoru

- zaměstnanci soukromého sektoru

- soukromé osoby

 

Klienty mohou být i občané ostatních členských států EU.

Vyhledávání