Cíl projektu

 

Cílem projektu je zvýšit zaměstnanost osob cílové skupiny projektu prostřednictvím vzdělávacích a poradenských aktivit. Pro účastníky projektu budou v rámci projektu vytvořena nová pracovní místa u zaměstnavatelů působících v kraji Vysočina.
 
 

Stručný popis projektu

Účastníci projektu absolvují vstupní pohovor, pomocí kterého bude definována jejich situace na trhu práce a bude rozhodnuto, zda pro ně účast v projektu nabízí vhodné řešení. V případě vstupu do projektu absolvují bilanční diagnostiku, pomocí které budou definovány jejich předpoklady pro výkony jednotlivých pracovních činností. K zapojení se do pracovního života budou motivováni prostřednictvím motivačního kurzu, během kterého budou seznámeni se základy finanční gramotnosti. Pro zvýšení profesních kompetencí absolvují vybraný rekvalifikační kurz. Účastníkům projektu bude poskytováno sociálně-pracovní poradenství, jehož účelem je aktivně řešit problémy účastníků, které by mohly ohrožovat jejich úspěšný vstup na trh práce. V souvislosti s realizací projektu bude 16 účastníků umístěno na nově vytvořená pracovní místa u zaměstnavatelů po dobu 6ti měsíců. Zbývajícím účastníkům bude poskytována pomoc při hledání pracovního uplatnění v rámci volných pracovních pozic.

 

 

Doba trvání projektu

Realizace projektu byla zahájena dne 1. 3. 2012, ukončení projektu bude 31. 12. 2013. Aktivity projektu budou realizovány po dobu 22 kalendářních měsíců.
 

Vyhledávání